فرماندار شهرستان تربت جام
مرتضی حمیدی

 
فرماندار شهرستان تربت جام
مرتضی حمیدی

    .     .     .
۱۳۹۵/۰۳/۲۳

تلفنهای ضروری

تلفنهای ضروری

 

 

 

 

لیست تلفن های ادارات شهرستان

 

 

ردیف
نام و نام خانوادگی
نام دستگاه
سمت
تلفنخانه
نمابر
1
حاج آقای موسوی فر
امام جمعه
 شهرستان
امام جمعه
52526313
52526316
2
مولوی جامی الاحمدی
امام جمعه اهل سنت
امام جمعه
52522281 
52524900
3
حاج آقای بختیاری
امام جمعه
صالح آباد
امام جمعه
52752939
52752939 
4
حاج آقای توکلی
امام جمعه
نصر آباد
امام جمعه
52624444 
52624333
5
اشجع
امور زندانها
رئیس
52510300
52510555
6
جنیدی
آب و فاضلاب شهری
رئیس
52529977
52526810
7
یوسفی
آب وفاضلاب روستایی
رئیس
52521619
52542565
8
برزویی
امور آب
رئیس
52530881
52530883
9
فیاض
ارشاد اسلامی
رئیس
52523470
52523470
10
نجار زاده
اردوگاه
رئیس
52510055
52510100
11
کامیابی
آموزش و پرورش
مدیر
52524168
52522412
12
جباری
آموزش و پرورش صالح آباد
رئیس
52753289
52753289
13
مهدوی خواه
اوقاف
سرپرست
52520520
52538500
14
صولتی
اطلاعات
رئیس
113
52525499
15
موحد
اطلاعات صالح آباد
رئیس
52753211 
52752877
16
داودیان
بخشداری مرکزی
بخشدار
52526217
52527512
17
زنگوئی
بخشداری
صالح آباد
بخشدار
52753300
52753256
18
سلیمانی
بخشداری
نصر آباد
بخشدار
52623233
52623522
52623207
19
اکبری مقدم
بخشداری بوژگان
بخشدار
52574002
52574000
20
خواجه اسماعیلی
بخشداری
پایین جام
بخشدار
52653630
52653535
21
مرادی
برق منطقه
رئیس
52525710
52526500
22
دکتر نظری
بهداشت و درمان
مدیر
2523838
52522791
دکتر مروت دار
معاون
 
 
23
خانسالار
بیمه ایران
رئیس
52525312
52525312
24
نجفی
بنیاد شهید
رئیس
52532611
52532611
25
محمودی
بنیاد مسکن
رئیس
52524132
52524132
26
دکتر ادیب
بیمارستان سجادیه
رئیس
52521817
52521817
27
 عبدی
بیمه خدمات درمانی
رئیس
52520373
52537505
28
لیل عرفانیان
بهزیستی
رئیس
52543532
52543531
29
کلالی
بازرگانی
رئیس
52531009
52527362
30
یزدانی
بانک ملی
رئیس
52525652
52522593
31
لظفی
بانک ملت
رئیس
52525652
5252227 
محرابیان
سرپرستی بانک ملت
 52530401
52536755 
32
خدادادی
بانک رفاه کارگران
رئیس
52526116
52526116
33
ظفری
بانک صادرات
رئیس
52525513
52524960
34
ابراهیمی
بانک کشاورزی
رئیس
52527034
52523445
35
اکسیر
بانک تجارت
رئیس
52524366
52522434
36
شریفی
بانک سپه
رئیس
52525414
52522424
37
سلطانپور فرزین
بانک مسکن
رئیس
52523335
52523335
38
حسن نیا
پست
رئیس
52525416
52525412
52524611
52524411
39
یعقوبی
پست بانک
رئیس
 52526100
52526100 
40
قدوسی
پایانه مسافربری
رئیس
52537273
52537273
41
زراعنگر
پزشک قانونی
رئیس
52530704
52530704
42
امیر سلیمانی
تیپ 38 زرهی ارتش
فرمانده
52524814
52524284
43
گوهری
تربیت بدنی
رئیس
52522627
52522627
44
اعتمادی
تأمین اجتماعی
سرپرست
52529611
52529612
45
اعظمی
تعاون روستایی
رئیس
52525017
52524635
46
اکبری
تعزیرات حکومتی
رئیس
52523266
52523266
47
مودودی
دانشکده کشاورزی
 
   52537012       52537011
48
سید مجتبی جوادزاده
ثبت اسناد
رئیس
52526612
52526612
49
قنبری
ثبت احوال
رئیس
52523536
52523536
50
جوادی
جهاد کشاورزی
مدیر
52526311
52526312
52533088
51
رجایی نسب
جهاد صالح آباد
رئیس
52753370
52753998
52
موحدی فر
دادگستری
رئیس
52529991
52527415
53
رحمانی
دادستان
دادستان
52526512
52526514
54
رجایی
دانشگاه آزاد
رئیس
52510122
52510080
55
طاهری
دانشگاه پیام نور
سرپرست
52511801
52511802
52511811
52520038
56
قربانی
دخانیات
رئیس
52522311
52522311
57
قدوسی
دارائی
رئیس
52526515
52526515
58
جاقوری
دامپزشکی
رئیس
 52527515
52527516
59
دکتر قائمی
درمانگاه تأمین اجتماعی
رئیس
52529611
52529612
60
حسینعلی زاده
راهنمایی و رانندگی
رئیس
52527611
5252612
2185910 
61
نژادی پور
راه و ترابری
رئیس
52521814
52522116
62
نژادی پور
راه و ترابری
صالح آباد
رئیس
52752501
52752500
63
زاهدی
سازمان تبلیغات اسلامی
رئیس
52542272
52542272
64
ابوطالب جوان
سپاه پاسداران
فرمانده
52524155
52542886
65
زنجانی
سهام عدالت
مدیر عامل
 52522270
52542880
52532366 
66
بدری احمدی
شهرداری
تربت جام 
شهردار
52527910
52527915
67
نصرت زاده
شورای شهر تربت جام
رئیس
52528311
52535333
68
کبودانی
شورای شهرستان
رئیس
52528311
52535333 
69
حیدری
شهردار نصر آباد
شهردار
52623648
52623644
70
خلیلی
شورای بخش نصر آباد
رئیس
52623071
52623071 
71
شمس الدین اجباری
شورای شهر صالح آباد
رئیس
52753363
52753265
72
فرهادی نیا
شهردار صالح آباد
شهردار
5275325
52753363
52753362داخلی3
73
خواجه احمدی
شهردار نیل شهر
شهردار
52574040
52574004
74
احمد اربابی
شورای بخش
پایین جام 
رئیس
52653710 
52653535
75
زراعت کار
شرکت نفت
رئیس
52525111
52525110
76
فرزانه
شرکت گاز
رئیس
52531977
52524688
77
بیاری نژاد
شرکت غله
سرپرست
52524700
52524700
78
حشمت
شرکت زراعی نیل آباد
مدیر عامل
52573253
52573561
79
میرکی
صندوق کارافرینی و امید
مسئول
52533968
52533962
52530258
80
احمدپور
کمیته امداد
تربت جام
رئیس
52530225
52530225
81
جانبی
کمیته امداد
صالح آباد
رئیس
52752588
5752201
82
علی محمدی
تعاون و کار و امور اجتماعی
رئیس
52527428
52542830
83
بهمنی
کارخانه قند
رئیس
52524005
52523314
52523308
84
رضایی
مجمع امور صنفی
مسئول
52526077
52520320
85
هاشمی فر
مرکز علمی کاربردی
رئیس
52530003
52536800
86
تاج محمدی
میراث فرهنگی
رئیس
52530993
52530995
87
زارع
منابع طبیعی
رئیس
52524692
52524692
88
دامن پاک
محیط زیست
رئیس
52524544
52524544
89
مینایی
مخابرات
رئیس
52532000
52520000
90
یزدانی
منطقه انتظامی
فرمانده
2185803
2185815
91
رحمانی
کانون پرورش فکری
ر ئیس
 
52523949
92
اسدالهی
نماینده
نماینده

02133503048
52525300

52521562
ابراهیمی
93
ذاکری زاده
نهضت سواد آموزی
رئیس
52525214
52525214
94
کاظمی
هلال احمر
رئیس
52526912
52526913
95
زمانی
هواشناسی
رئیس
52510011 
52510350
96
پویان
هنگ مرزی تایباد
فرمانده
54523331 
54522807
97
زندی
کارخانه آرد
رئیس
52528170
52528170
98
موافق 
کمیته امور بانوان
مسئول
52529114 
 
99
فاطمی
انجمن حمایت زندانیان
مدیر عامل
52523839
52523839
100
اسماعیلی اسکندری
فنی و حرفه ای
مسئول
52523595
52535622
101
سعید صباغیان
خبرنگارصدا و سیما
خبرنگار
52522213 
52522213
102
حقدادی
خبرنگار خراسان
خبرنگار
52527630 
52527630
103
اعلمی
خبرنگار کیهان
خبرنگار
52526410 
52526410 
104
نوروزی
خبرنگار قدس
خبرنگار
52527654 
52539618
105
حیدر زاده
خبرنگار اطلاعات
خبرنگار
52528820 
52528820 
106
غلام حسن لشگری
هفته نامه نخست
خبرنگار
05138461057 
05138461057
107
سالار
اتوبوسرانی
 
52532990 
52541555
108
احمدی
شهرک صنعتی
 
52543666 
52543666

 


 


منبع : دفتر فناوری اطلاعان فرمانداری
تعداد بازدیدها : ۴۱۲۱


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

بازدید امروز ۲۱
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۰۵ نفر
کل بازدیدکنندگان ۹۶۰۲۸۸ نفر
تعداد کاربران مهمان ۳۰ نفر
آماربازدیدکنندگان