فرماندار شهرستان تربت جام
مرتضی حمیدی

 
فرماندار شهرستان تربت جام
مرتضی حمیدی

    .     .     .
۱۳۹۵/۰۵/۱۱

دانشگاه ها

مراکز آموزش عالی

 

 

 

تعداد مراکز آموزش عالی در شهرستان

1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام واقع در کیلومتر 6 جاده تربت جام به فریمان تعداد دانشجویان 2087 نفر شامل 1235نفر پسر و 843نفر دانشجوی دختر و 46عضو هیأت علمی دارای 15 رشته کاردانی ، 10 رشته کارشناسی و یک رشته کارشناسی ارشد و دارای خوابگاه دانشجویی دختران به ظرفیت 200نفر می باشد تشکلهای بسیج دانشجویی ، انجمن اسلامی و انجمن علمی در دانشگاه مذکور فعال است .

2- دانشگاه پیام نور تربت جام با 1400دانشجو شامل 560پسر و 1042دانشجوی دختر در 6 رشته کارشناسی فعالیت دارد، فاقد ساختمان آموزشی و اداری ملکی می باشد در حال حاضر از ساختمانی متعلق به آموزش و پرورش در انتهای خیابان جامی استفاده می کند .

3- مرکز آموزش علمی و کاربردی تربت جام واقع در کمربندی پاسداران تربت جام با 204 دانشجو شامل 78 پسر و 126 دانشجوی دختر در سه رشته کاردانی با ساختمان ملکی دارای ظرفیت خوابگاهی 100 نفر دانشجوی دختر

مجموع کل دانشجویان واحدهای دانشگاهی این شهرستان 4121 نفر که قریب به 50% بومی می باشند .

رشته های تحصیلی :

ردیف

نام دانشگاه

مقطع کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

15

10

1

2

دانشگاه پیام نور

6

3

مرکز آموزش علمی و کاربردی

3

وضعیت جوانان از نظر سواد و اشتغال :

نرخ باسوادی حدود 86 % و نرخ بیکاری بر اساس آمار نمونه گیری مرکز آمار ایران در سال 1378 در شهرستان تربت جام 8/13 درصد می باشد .

وضعیت جوانان از نظر سواد ، موقعیت فرهنگی و اجتماعی ومیزان درصد :

درصد سواد جوانان نسبت به جامعه متوسط به بالاست با توجه به فعالیت مراکز آموزش عالی در سطوح دانشگاههای آزاد اسلامی پیام نور و علمی کاربردی در این شهرستان و افزایش تعداد و سطح رشته های تحصیلی تا مقطع کارشناسی ارشد فرصت های مناسب برای قشر جوان مشتاق تحصیل فراهم نموده است که با توسعه و بسط رشته های تحصیلی مقطع ارشد و همچنین با راه اندازی دانشکده های دولتی بخصوص در رشته های کشاورزی و علوم غذایی توان رشد متوازن این منطقه که قطب کشاورزی در استان می باشد را بیشتر تسهیل و تسریع خواهد نمود .

 

 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
 
 
 
ردیف نام دانشگاه و مرکز آموزش عالی سال تأسیس تعداد دانشکده تعداد رشته مقاطع تحصیلی تعداد هیأت علمی تعداد افراد هیأت علمی با تحصیلات
تمام وقت پاره وقت لیسانس فوق لیسانس دکترا  
1 آزاد 1363 - 41 کاردانی/کارشناسی/ارشد 46 - - 31 15  
2 پیام نور 1382 1 23 کارشناسی 5 - - 3 2  
3 مرکز علمی کاربردی صنعت غذاتربت جام 1381 - 11 کاردانی/کارشناسی ناپیوسته - - - - -  
4 دانشکده علوم پزشکی 1389 2 4 کاردانی /کارشناسی 3 1 - 4 -  
5 مجتمع آموزش عالی کشاورزی ودامپروری 1389 2 11 کارشناسی 12 - - 4 8  
6 دانشگاه غیرانتفاعی وحدت 1390 1 8 کاردانی/
کارشناسی
2 2 - 4 -  
 
آمار دانشجویی:
نام دانشگاه تعداد دانشجو
تعداد کل دختر پسر بومی غیر بومی کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد و بالاتر  
آزاد  
2087
843 1235 691 1387 122 1155 801  
پیام نور 1400 1042 560 1121 480 - 1602 -  
مرکز علمی کاربردی صنعت غذاتربت جام 495 193 302 429 66 276 219 -  
دانشکده علوم پزشکی 163 88 75 42 121 39 124 -  
مجتمع آموزش عالی 597 249 348 415 183 - 597 -  
دانشگاه غیرانتفاعی وحدت 187 9 140 112 37 70 79 -  
 
 
 
 
 
 
خوابگاه های دانشجویی :
ردیف نام خوابگاه دانشگاه مربوطه مالکیت خوابگاه تعداد ساکنین جنسیت خدمات خوابگاهی (سلف ، کتابخانه )
1 مرکزی 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ملکی 390 نفر زن سالن مطالعه ، سایت کامپیوتری ، نماز خانه ، سالن اجتماعات ، پایگاه بسیج خواهران
2 مرکزی 2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ملکی 145 نفر زن سالن مطالعه ، سالن اجتماعات                                        پایگاه بسیج خواهران
3 خوابگاه خواهران مرکز علمی کاربردی صنعت غذای تربت جام ملکی 90 زن نماز خانه ، کتابخانه ، قرائت خانه ، کافی نت  سلف سرویس
4 شهید خانلری مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام استیجاری 95نفر برادران کتابخانه
5 فردوسی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام استیجاری 55 برادران "
6 دانشگاه آزاد مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام استیجاری 200 خواهران کتابخانه -سلف
 
تشکل های دانشجویی :
نام تشکل محل فعالیت نوع فعالیت تعداد اعضاء میزان فعالیت
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، مرکز علمی کاربردی صنعت غذائی تربت جام فرهنگی ، سیاسی،  اجتماعی 1300 نفر عالی
انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام فرهنگی،  سیاسی،  اجتماعی 400 نفر متوسط
کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ، مرکز علمی کاربردی صنعت غذائی تربت جام فرهنگی،  اجتماعی ، امدادی 350 نفر خوب
انجمن علمی شیمی صنایع غذائی مرکز علمی کاربردی صنعت غذائی تربت جام علمی 30نفر -
انجمن شیمی آرایش بهداشتی مرکز علمی کاربردی صنعت غذائی تربت جام علمی 15 نفر -
انجمن علمی نرم افزار مرکز علمی کاربردی صنعت غذائی تربت جام علمی 46 نفر -
بسیج دانشجویی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام فرهنگی و سیاسی 100 20ساعت درهفته
کانون موسیقی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام هنرو موسیقی 10 5ساعت درهفته
انجمن علمی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام علمی 21 5ساعت درهفته
کانون هلال احمر دامپروری تربت جام امداد و نجات 15 نیمه فعال
بسیج برادران مؤسسه آموزش عالی وحدت خدمت گروهی 7 عادی
بسیج خواهران مؤسسه آموزش عالی وحدت بسیج گروهی 4 عادی
هلال احمر مؤسسه آموزش عالی وحدت خدمت گروهی 7 عادی
 
نشریات دانشجویی :
عنوان نشریه محل فعالیت زمینه فعالیت دوره انتشار تیتراژ تعداد نشریه منتشر شده وابستگی به تشکلها
دین و دانش دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تربت جام فرهنگی ،  اجتماعی ماهنامه 300 نسخه 12 نسخه انجمن ادبی آوای جام
کتیبه دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تربت جام فرهنگی ، سیاسی ماهنامه 300 نسخه 6 نسخه انجمن اسلبامی دانشجویان
نگاه دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تربت جام فرهنگی ،  سیاسی ماهنامه 500 نسخه 15 نسخه بسیج دانشجویی
طه دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تربت جام فرهنگی ،  مذهبی فصلنامه 300 نسخه 5 نسخه کاتون قرآن و عترت
اشاره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام علمی ،  آموزشی فصلنامه 300 نسخه 4 نسخه انجمن علمی روانشناسی
انعکاس مرکز علمی کاربردی
صنعت غذائی تربت جام
فرهنگی ،  مذهبی   علمی چهار ماه یکبار 300 نسخه 1200 جلد -
شیمی و نوآوری مرکز علمی کاربردی
 صنعت غذائی تربت جام
علمی پایان هر ترم 50 نسخه 100 جلد -
صفر و یک مرکز علمی کاربردی
 صنعت غذائی تربت جام
علمی پایان هر ترم 50 نسخه 100 جلد -
تپش دانشگاه پیام  نور      تربت جام علمی ،  فرهنگی گاهنامه 100 نسخه 400 جلد -
مزرعه مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام علمی یک ترم      
آوا مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام فرهنگی یک ترم      

 

 


منبع : دفتر فناوری اطلاعات فرمانداری
تعداد بازدیدها : ۵۹۶۹


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

بازدید امروز ۵۱
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۰۵ نفر
کل بازدیدکنندگان ۹۶۰۳۱۸ نفر
تعداد کاربران مهمان ۳۵ نفر
آماربازدیدکنندگان