فرماندار شهرستان تربت جام
حسین جمشیدی
فرماندار شهرستان تربت جام

    .     .     .
۱۳۹۵/۰۳/۲۴

مشخصات جغرافیایی

ویرایشگر متن

 

 

جغرافیای شهرستان

 

جغرافیای طبیعی

جغرافیای طبیعی: درمدارهای 60درجه . ویک دقیقع طول شرقی / غربی و 34 درجه و 58 دقیقه عرض شمالی / جنوبی قراردارد.
آ ب وهوا:
- ارتفاع ازسطح دریا های آزاد 950متراقلیم منطقه گرم وخشک
-      آب وهوای گرم وخشک
- متوسط  بارش سالیانه حدود 5/167 میلیمتر
- دما 7/15 درجه سانتی گراد
- حداقل مطلق دما 24- درجه و حداکثرمطلق هوا 2/44 درجه
 

ناهمواریها ( کوهها ، رودخانه هاودشت های مهم):
 درشمال تربت جام کوه های  شاه نشین ودرجنوب ومغرب آن کوههای باخرز وبزد قرار دارد .حدفاصل این کوهها رادشت جام تشکیل می دهد که رودخانه های جام وکشف رود آن رامشروب می کند.

 

مراکزشهرستانهای مجاور(باذکرجهات اربعه ):
 - ازشمال : شهرستان سرخس با 190 کیلومتر فاصله
 - ازشمال شرق : مرزترکمنستان 115 کیلومترفاصله
 - ازشمال غرب: مشهد با 165  کیلومترفاصله
 - ازغرب : شهرستان فریمان با 85 کیلومترفاصله 
 - ازجنوب غرب : شهرستان باخرز  57 کیلومترفاصله
 - ازجنوب:  شهرستان تایباد با 55 کیلومترفاصله
 - ازشرق : مرزافغانستان (مرزدوغارون)70 کیلومترفاصله
 

جغرافیای انسانی

جمعیت شهری

 

جمعیت روستایی

 

درصدجمعیت با سواد

 

گویشها

مرد

زن

مرد

زن

97%

اکثر مردم به فارسی و با لهجه محلی و درصد کمی هم ترکی ، ترکمنی و بلوچی تکلم می کنند

63345

62367

67519

69481

 


 


منبع : دفتر فناوری اطلاعات فرمانداری
۳۰۴۵


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان