فرماندار شهرستان تربت جام
حسین جمشیدی
فرماندار شهرستان تربت جام

    .     .     .
۱۳۹۵/۰۳/۲۳

تلفن های ضروری

تلفنهای ضروری

 

 

 

 

لیست تلفن های ادارات شهرستان

 

 

ردیف
نام و نام خانوادگی
نام دستگاه
سمت
تلفنخانه
نمابر
1
 
امام جمعه
 شهرستان
امام جمعه
52526313
52526316
2
 
امام جمعه اهل سنت
امام جمعه
52522281 
52524900
3
 
امام جمعه
صالح آباد
امام جمعه
52752939
52752939 
4
 
امام جمعه
نصر آباد
امام جمعه
52624444 
52624333
5
 
امور زندانها
رئیس
52510300
52510555
6
 
آب و فاضلاب شهری
رئیس
52529977
52526810
7
 
آب وفاضلاب روستایی
رئیس
52521619
52542565
8
 
امور آب
رئیس
52530881
52530883
9
 
ارشاد اسلامی
رئیس
52523470
52523470
10
 
اردوگاه
رئیس
52510055
52510100
11
 
آموزش و پرورش
مدیر
52524168
52522412
12
 
آموزش و پرورش صالح آباد
رئیس
52753289
52753289
13
 
اوقاف
سرپرست
52520520
52538500
14
 
اطلاعات
رئیس
113
52525499
15
 
اطلاعات صالح آباد
رئیس
52753211 
52752877
16
 
بخشداری مرکزی
بخشدار
52526217
52527512
17
 
بخشداری
صالح آباد
بخشدار
52753300
52753256
18
 
بخشداری
نصر آباد
بخشدار
52623233
52623522
52623207
19
 
بخشداری بوژگان
بخشدار
52574002
52574000
20
 
بخشداری
پایین جام
بخشدار
52653630
52653535
21
 
برق منطقه
رئیس
52525710
52526500
22
 
بهداشت و درمان
مدیر
2523838
52522791
دکتر مروت دار
معاون
 
 
23
 
بیمه ایران
رئیس
52525312
52525312
24
 
بنیاد شهید
رئیس
52532611
52532611
25
 
بنیاد مسکن
رئیس
52524132
52524132
26
 
بیمارستان سجادیه
رئیس
52521817
52521817
27
 
بیمه خدمات درمانی
رئیس
52520373
52537505
28
 
بهزیستی
رئیس
52543532
52543531
29
 
بازرگانی
رئیس
52531009
52527362
30
 
بانک ملی
رئیس
52525652
52522593
31
 
بانک ملت
رئیس
52525652
5252227 
 
سرپرستی بانک ملت
 52530401
52536755 
32
 
بانک رفاه کارگران
رئیس
52526116
52526116
33
 
بانک صادرات
رئیس
52525513
52524960
34
 
بانک کشاورزی
رئیس
52527034
52523445
35
 
بانک تجارت
رئیس
52524366
52522434
36
 
بانک سپه
رئیس
52525414
52522424
37
 
بانک مسکن
رئیس
52523335
52523335
38
 
پست
رئیس
52525416
52525412
52524611
52524411
39
 
پست بانک
رئیس
 52526100
52526100 
40
 
پایانه مسافربری
رئیس
52537273
52537273
41
 
پزشک قانونی
رئیس
52530704
52530704
42
 
تیپ 38 زرهی ارتش
فرمانده
52524814
52524284
43
 
تربیت بدنی
رئیس
52522627
52522627
44
 
تأمین اجتماعی
سرپرست
52529611
52529612
45
 
تعاون روستایی
رئیس
52525017
52524635
46
 
تعزیرات حکومتی
رئیس
52523266
52523266
47
 
دانشکده کشاورزی
 
   52537012       52537011
48
 
ثبت اسناد
رئیس
52526612
52526612
49
 
ثبت احوال
رئیس
52523536
52523536
50
 
جهاد کشاورزی
مدیر
52526311
52526312
52533088
51
 
جهاد صالح آباد
رئیس
52753370
52753998
52
 
دادگستری
رئیس
52529991
52527415
53
 
دادستان
دادستان
52526512
52526514
54
 
دانشگاه آزاد
رئیس
52510122
52510080
55
 
دانشگاه پیام نور
سرپرست
52511801
52511802
52511811
52520038
56
 
دخانیات
رئیس
52522311
52522311
57
 
دارائی
رئیس
52526515
52526515
58
 
دامپزشکی
رئیس
 52527515
52527516
59
 
درمانگاه تأمین اجتماعی
رئیس
52529611
52529612
60
 
راهنمایی و رانندگی
رئیس
52527611
5252612
2185910 
61
 
راه و ترابری
رئیس
52521814
52522116
62
 
راه و ترابری
صالح آباد
رئیس
52752501
52752500
63
 
سازمان تبلیغات اسلامی
رئیس
52542272
52542272
64
 
سپاه پاسداران
فرمانده
52524155
52542886
65
 
سهام عدالت
مدیر عامل
 52522270
52542880
52532366 
66
 
شهرداری
تربت جام 
شهردار
52527910
52527915
67
 
شورای شهر تربت جام
رئیس
52528311
52535333
68
 
شورای شهرستان
رئیس
52528311
52535333 
69
 
شهردار نصر آباد
شهردار
52623648
52623644
70
 
شورای بخش نصر آباد
رئیس
52623071
52623071 
71
 
شورای شهر صالح آباد
رئیس
52753363
52753265
72
 
شهردار صالح آباد
شهردار
5275325
52753363
52753362داخلی3
73
 
شهردار نیل شهر
شهردار
52574040
52574004
74
 
شورای بخش
پایین جام 
رئیس
52653710 
52653535
75
 
شرکت نفت
رئیس
52525111
52525110
76
 
شرکت گاز
رئیس
52531977
52524688
77
 
شرکت غله
سرپرست
52524700
52524700
78
 
شرکت زراعی نیل آباد
مدیر عامل
52573253
52573561
79
 
صندوق کارافرینی و امید
مسئول
52533968
52533962
52530258
80
 
کمیته امداد
تربت جام
رئیس
52530225
52530225
81
 
کمیته امداد
صالح آباد
رئیس
52752588
5752201
82
 
تعاون و کار و امور اجتماعی
رئیس
52527428
52542830
83
 
کارخانه قند
رئیس
52524005
52523314
52523308
84
 
مجمع امور صنفی
مسئول
52526077
52520320
85
 
مرکز علمی کاربردی
رئیس
52530003
52536800
86
 
میراث فرهنگی
رئیس
52530993
52530995
87
 
منابع طبیعی
رئیس
52524692
52524692
88
 
محیط زیست
رئیس
52524544
52524544
89
 
مخابرات
رئیس
52532000
52520000
90
 
منطقه انتظامی
فرمانده
2185803
2185815
91
 
کانون پرورش فکری
ر ئیس
 
52523949
92
 
نماینده
نماینده


 


 
93
 
نهضت سواد آموزی
رئیس
52525214
52525214
94
 
هلال احمر
رئیس
52526912
52526913
95
 
هواشناسی
رئیس
52510011 
52510350
96
 
هنگ مرزی تایباد
فرمانده
54523331 
54522807
97
 
کارخانه آرد
رئیس
52528170
52528170
98
 
کمیته امور بانوان
مسئول
52529114 
 
99
 
انجمن حمایت زندانیان
مدیر عامل
52523839
52523839
100
 
فنی و حرفه ای
مسئول
52523595
52535622
101
 
خبرنگارصدا و سیما
خبرنگار
52522213 
52522213
102
 
خبرنگار خراسان
خبرنگار
52527630 
52527630
103
 
خبرنگار کیهان
خبرنگار
52526410 
52526410 
104
 
خبرنگار قدس
خبرنگار
52527654 
52539618
105
 
خبرنگار اطلاعات
خبرنگار
52528820 
52528820 
106
 
هفته نامه نخست
خبرنگار
05138461057 
05138461057
107
 
اتوبوسرانی
 
52532990 
52541555
108
 
شهرک صنعتی
 
52543666 
52543666

 


 


منبع : دفتر فناوری اطلاعان فرمانداری
۸۳۲۳


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان