فرماندار شهرستان تربت جام
حسین جمشیدی
فرماندار شهرستان تربت جام

    .     .     .
۱۳۹۵/۰۵/۱۱

دانشگاه ها

مراکز آموزش عالی

 

 

 

تعداد مراکز آموزش عالی در شهرستان

1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام واقع در کیلومتر 6 جاده تربت جام به فریمان تعداد دانشجویان 2087 نفر شامل 1235نفر پسر و 843نفر دانشجوی دختر و 46عضو هیأت علمی دارای 15 رشته کاردانی ، 10 رشته کارشناسی و یک رشته کارشناسی ارشد و دارای خوابگاه دانشجویی دختران به ظرفیت 200نفر می باشد تشکلهای بسیج دانشجویی ، انجمن اسلامی و انجمن علمی در دانشگاه مذکور فعال است .

2- دانشگاه پیام نور تربت جام با 1400دانشجو شامل 560پسر و 1042دانشجوی دختر در 6 رشته کارشناسی فعالیت دارد، فاقد ساختمان آموزشی و اداری ملکی می باشد در حال حاضر از ساختمانی متعلق به آموزش و پرورش در انتهای خیابان جامی استفاده می کند .

3- مرکز آموزش علمی و کاربردی تربت جام واقع در کمربندی پاسداران تربت جام با 204 دانشجو شامل 78 پسر و 126 دانشجوی دختر در سه رشته کاردانی با ساختمان ملکی دارای ظرفیت خوابگاهی 100 نفر دانشجوی دختر

مجموع کل دانشجویان واحدهای دانشگاهی این شهرستان 4121 نفر که قریب به 50% بومی می باشند .

رشته های تحصیلی :

ردیف

نام دانشگاه

مقطع کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

15

10

1

2

دانشگاه پیام نور

6

3

مرکز آموزش علمی و کاربردی

3

وضعیت جوانان از نظر سواد و اشتغال :

نرخ باسوادی حدود 86 % و نرخ بیکاری بر اساس آمار نمونه گیری مرکز آمار ایران در سال 1378 در شهرستان تربت جام 8/13 درصد می باشد .

وضعیت جوانان از نظر سواد ، موقعیت فرهنگی و اجتماعی ومیزان درصد :

درصد سواد جوانان نسبت به جامعه متوسط به بالاست با توجه به فعالیت مراکز آموزش عالی در سطوح دانشگاههای آزاد اسلامی پیام نور و علمی کاربردی در این شهرستان و افزایش تعداد و سطح رشته های تحصیلی تا مقطع کارشناسی ارشد فرصت های مناسب برای قشر جوان مشتاق تحصیل فراهم نموده است که با توسعه و بسط رشته های تحصیلی مقطع ارشد و همچنین با راه اندازی دانشکده های دولتی بخصوص در رشته های کشاورزی و علوم غذایی توان رشد متوازن این منطقه که قطب کشاورزی در استان می باشد را بیشتر تسهیل و تسریع خواهد نمود .

 

 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
 
 
 
ردیف نام دانشگاه و مرکز آموزش عالی سال تأسیس تعداد دانشکده تعداد رشته مقاطع تحصیلی تعداد هیأت علمی تعداد افراد هیأت علمی با تحصیلات
تمام وقت پاره وقت لیسانس فوق لیسانس دکترا  
1 آزاد 1363 - 41 کاردانی/کارشناسی/ارشد 46 - - 31 15  
2 پیام نور 1382 1 23 کارشناسی 5 - - 3 2  
3 مرکز علمی کاربردی صنعت غذاتربت جام 1381 - 11 کاردانی/کارشناسی ناپیوسته - - - - -  
4 دانشکده علوم پزشکی 1389 2 4 کاردانی /کارشناسی 3 1 - 4 -  
5 مجتمع آموزش عالی کشاورزی ودامپروری 1389 2 11 کارشناسی 12 - - 4 8  
6 دانشگاه غیرانتفاعی وحدت 1390 1 8 کاردانی/
کارشناسی
2 2 - 4 -  
 
آمار دانشجویی:
نام دانشگاه تعداد دانشجو
تعداد کل دختر پسر بومی غیر بومی کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد و بالاتر  
آزاد  
2087
843 1235 691 1387 122 1155 801  
پیام نور 1400 1042 560 1121 480 - 1602 -  
مرکز علمی کاربردی صنعت غذاتربت جام 495 193 302 429 66 276 219 -  
دانشکده علوم پزشکی 163 88 75 42 121 39 124 -  
مجتمع آموزش عالی 597 249 348 415 183 - 597 -  
دانشگاه غیرانتفاعی وحدت 187 9 140 112 37 70 79 -  
 
 
 
 
 
 
خوابگاه های دانشجویی :
ردیف نام خوابگاه دانشگاه مربوطه مالکیت خوابگاه تعداد ساکنین جنسیت خدمات خوابگاهی (سلف ، کتابخانه )
1 مرکزی 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ملکی 390 نفر زن سالن مطالعه ، سایت کامپیوتری ، نماز خانه ، سالن اجتماعات ، پایگاه بسیج خواهران
2 مرکزی 2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ملکی 145 نفر زن سالن مطالعه ، سالن اجتماعات                                        پایگاه بسیج خواهران
3 خوابگاه خواهران مرکز علمی کاربردی صنعت غذای تربت جام ملکی 90 زن نماز خانه ، کتابخانه ، قرائت خانه ، کافی نت  سلف سرویس
4 شهید خانلری مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام استیجاری 95نفر برادران کتابخانه
5 فردوسی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام استیجاری 55 برادران "
6 دانشگاه آزاد مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام استیجاری 200 خواهران کتابخانه -سلف
 
تشکل های دانشجویی :
نام تشکل محل فعالیت نوع فعالیت تعداد اعضاء میزان فعالیت
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، مرکز علمی کاربردی صنعت غذائی تربت جام فرهنگی ، سیاسی،  اجتماعی 1300 نفر عالی
انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام فرهنگی،  سیاسی،  اجتماعی 400 نفر متوسط
کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ، مرکز علمی کاربردی صنعت غذائی تربت جام فرهنگی،  اجتماعی ، امدادی 350 نفر خوب
انجمن علمی شیمی صنایع غذائی مرکز علمی کاربردی صنعت غذائی تربت جام علمی 30نفر -
انجمن شیمی آرایش بهداشتی مرکز علمی کاربردی صنعت غذائی تربت جام علمی 15 نفر -
انجمن علمی نرم افزار مرکز علمی کاربردی صنعت غذائی تربت جام علمی 46 نفر -
بسیج دانشجویی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام فرهنگی و سیاسی 100 20ساعت درهفته
کانون موسیقی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام هنرو موسیقی 10 5ساعت درهفته
انجمن علمی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام علمی 21 5ساعت درهفته
کانون هلال احمر دامپروری تربت جام امداد و نجات 15 نیمه فعال
بسیج برادران مؤسسه آموزش عالی وحدت خدمت گروهی 7 عادی
بسیج خواهران مؤسسه آموزش عالی وحدت بسیج گروهی 4 عادی
هلال احمر مؤسسه آموزش عالی وحدت خدمت گروهی 7 عادی
 
نشریات دانشجویی :
عنوان نشریه محل فعالیت زمینه فعالیت دوره انتشار تیتراژ تعداد نشریه منتشر شده وابستگی به تشکلها
دین و دانش دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تربت جام فرهنگی ،  اجتماعی ماهنامه 300 نسخه 12 نسخه انجمن ادبی آوای جام
کتیبه دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تربت جام فرهنگی ، سیاسی ماهنامه 300 نسخه 6 نسخه انجمن اسلبامی دانشجویان
نگاه دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تربت جام فرهنگی ،  سیاسی ماهنامه 500 نسخه 15 نسخه بسیج دانشجویی
طه دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تربت جام فرهنگی ،  مذهبی فصلنامه 300 نسخه 5 نسخه کاتون قرآن و عترت
اشاره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام علمی ،  آموزشی فصلنامه 300 نسخه 4 نسخه انجمن علمی روانشناسی
انعکاس مرکز علمی کاربردی
صنعت غذائی تربت جام
فرهنگی ،  مذهبی   علمی چهار ماه یکبار 300 نسخه 1200 جلد -
شیمی و نوآوری مرکز علمی کاربردی
 صنعت غذائی تربت جام
علمی پایان هر ترم 50 نسخه 100 جلد -
صفر و یک مرکز علمی کاربردی
 صنعت غذائی تربت جام
علمی پایان هر ترم 50 نسخه 100 جلد -
تپش دانشگاه پیام  نور      تربت جام علمی ،  فرهنگی گاهنامه 100 نسخه 400 جلد -
مزرعه مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام علمی یک ترم      
آوا مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام فرهنگی یک ترم      

 

 


منبع : دفتر فناوری اطلاعات فرمانداری
۶۵۷۹


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان