فرماندار شهرستان تربت جام
حسین جمشیدی
فرماندار شهرستان تربت جام

    .     .     .
۱۳۹۵/۰۷/۱۸

دام و طیور

وضعیت دام وطیور
 
مجموع واحدهای دامی سبک وسنگین 881178 تعداد کندوی زنبورعسل تولید عسل
تعداد دام(رأس) طیور
تعداد واحدهای دامی  طیور
255904
1779 8/15
سبک سنگین آمارموجودوظرفیت پرورش طیور(قطعه )
گوسفند
وبره
(راس )
بزو
بزغاله
(راس)
گاو
اصیل
(راس )
گاو
دورگ
 (راس )
گاو
بومی
(راس )
تعداد شتر
(نفر)
 
اسب
(راس)
سایرتک سمیان (راس)  
کل ظرفیت
طیورصنعتی
 
ظرفیت مرغ
تخم گذار
 
ظرفیت  فعال تولید مرغ گوشتی
 
طیور بومی
وسایر ماکیان
 
331435 41327 6631 4300 5978 13 190 2875 7796826 1374100 6328800 0
نام محصول  
شیرگوسفند
وبز
(تن)
 
 
 
شیرگاو
(تن)
 
 
گوشت  قرمزدام
 سبک
(تن)
 
 
گوشت  قرمزدام سنگین
(تن)
 
تولید پیله
ابریشم) تن(
پرورش
کرم ابریشم
تعداد نوغان (جعبه )
 
 
تولید
 تخم مرغ
(تن)
 
 
تولیدگوشت مرغ
صنعتی
 (تن)
 
 
تولید گوشت  مرغ بومی وسایر
ماکیان وتخم گذار
(تن)
میزان تولید 
 ( تن)
3.370 32.571 2503 1016 0.14 80 15490 10948 646
 

 

- دام و طیور :

 

مقایسه استانی تولیدات دامی
  گوشت قرمز شیر گوشت مرغ تخم مرغ عسل
تربت جام 4511.4 50045.3 8276 910 15.8
درصدازکل استان 6 6 6 1 1
رتبه شهرستان 3 3 6 9 13
کل استان 78221.6 823083.2 142462 100208 1420.9
 
 
 
  واحددامی گاو تک سمی ها مرغ گوشتی تخمگذار مرغ بومی کل واحد دامی  
اصیل دورگ بومی  
گوسفند بز  
تربت جام 378478 55642 11284 4030 806 3753 955950 30000 154031 832281  
درصدازکل استان 6 6 8 3 3 7 5 0 9 6  
رتبه شهرستان 3 3 3 7 6 3 6 7 8 3  
کل استان 6356822 1001835 146882 144970 23568 53173 18425470 10749491 1789651 14601731  
 


منبع : فناوری و اطلاعات فرمانداری
۱۵۲۹


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان