فرماندار شهرستان تربت جام
مرتضی حمیدی
فرماندار شهرستان تربت جام

    .     .     .
۱۳۹۴/۰۶/۱۸

نگاهی به بخش مرکزی

بخش مرکزی « اطلاعات بخش مرکزی»

1- نام بخش :مرکزی شهرستان تربت جام
2- سال تاسیس : 1329 هجری شمسی
3- مساحت بخش : 2557 کیلومتر مربع

4- نام مرکز بخش : شهر تربت جام

موقعیت جغرافیایی :
بخش مرکزی شهرستان تربت جام به مرکزیت شهر تربت جام در این بخش سه دهستان بنامهای جامرود میانجام موسی آباد می باشد . که از شمال به به دهستان قلعه حمام ودهستان باغ کشمیر بخش صالح آباد تربت جام واز غرب بهبخش نصر آباد تربت جام وبخش باخرز از شهرستان تایباد- از شرق به بخش پایین جام واز جنوب به بخش بوژگان شهرستان محدود است .

هوا واقلیم :
بخش مرکزی از سه دهستان جامرود ، میانجام وجلگه موسی آباد تشکیل شده است به لحاظ شرایط اقلیمی ومنابع آبی ، این بخش به دو قسمت کاملا مجزا تقسیم شده است . منطقه خشک : شامل تمام جلگه موسی آباد ، مناطقی از دهستان میانجام از جمله روستاهای بزد ، میانسرا ، گوی ، شیخ آباد ، نوده ، نوای ، شیخلو ، نیک پی ، مناطقی از دهستان جامرود شامل روستاهای یخک ، فیروز کوه ، باغک سفلی ، تغز علیا ، تغز سفلی ، برنقری ، سنگ آتش ، کلاته اله رسان ، چشمه گل ، چهار چشمه ، مناطق وروستاهای خشک بخش مرکزی محسوب می شوند که با مشکل حاد کمبود آب مواجه هستند .
مناطقی در جلگه از جمله دشت رحمت آباد ، دشت امیر آباد ، دشت محمود آباد ، اراضی روستاهای امغان ، یاقوتین ، اسماعیل آباد گرجی ، جنگاه ، قادر آباد و…… مناطق جلگه ای بخش مرکزی هستند که به لحاظ وجود چاههای عمیق کشاورزی در این منطقه از وضعیت نسبتا بهتری برخوردارند .
عمده کشاورزی بخش مرکزی شامل زراعت ودامداری در مناطق جلگه ای صورت می گیرد وعمده باغات بخش در روستاهای بزد ورونج قرار دارد که در منطقه خشک بخش مرکزی واقع شده است که به لحاظ خشکسالی های چند ساله اخیر باغداران این روستا ها به شدت آسیب دیده است .

پیشنیه تاریخی (توضیح ):
تاریخ سرزمین تربت جام وطوایف وقبایل در این شهرستان با خاطرات جنگها غارتها وهجوم اقوام بیگانه در طول تاریخ عجین گشته است . مغولها - ازبکها ترکان غز افغانها ترکمانها اقوام مهاجمی بوده اند که در سر راه خود به منطقه قربانیان زیادی از این خطه می گرفتنداما مردم بخش در مرام ومکتب محمدی سخت پایبند بوده که حدود 75% آنها اهل سنت ودارای مذهب حنفی هستند که عمدتا در دهستانهای پایین جام- موسی آباد وجامرود وتعدادی از روستاهای دهستان میانجام سکونت دارند که در بین برادران اهل سنت طوایف گوناگون بلوچ جمشیدی تیموری عرب شیخی ترکمن ونیر مهاجرین داخلی کبودانی ها بهلولی ها از جنوب خراسان به این منطقه کوچ کرده اند .

شهرستان تربت جام از سال 1329 تبدیل به بخش گردید وتحت عنوان بخش تربت جام جزئی از شهرستان مشهد بوده است وتا سال 1334 به همان صورت اداره می شده است . واز سال 1334 که شهر تربت جام تبدیل به شهرستان گردیده ورسمیت یافته است بخش مرکزی نیز موجودیت یافته است . در سال 1367 دهستان موسی آباد از بخش فریمان مشهد انتزاع وبه بخش مرکزی تربت جام الحاق گردیده است .
ودر سال 1376 دهستان بالاجام از بخش مرکزی انتزاع وتبدیل به بخش نصر آباد گردید ودر سال 82 دهستان پایین جام از بخش مرکزی انتزاع وتبدیل به دو بخش بوژگان وپایین جام شد
و در حال حاضر بخش مرکزی دارای سه دهستان به نامهای دهستان میانجام به مرکزیت اسماعیل آباد گرجی دهستان به مرکزیت اسماعیل آباد گرجی دهستان جامرود به مرکزیت چشمه گل دهستان موسی آباد به مرکزیت موسی آباد می باشد .

نام دهستانها : میانجام جامرود موسی آباد
تعداد روستاها : 64
تعداد روستاهای بالای 20 خانوار : 60
تعداد روستاهای زیر 20 خانوار : 4
جمعیت کل بخش : 42369 نفر
آمار رسمی سال 75 : 36984 نفر
آمار خانه های بهداشت سال 85 : 37749 نفر

عمده فعالیتهای مردم :

کشاورزی دامداری باغداری : کشاورزی = با توجه به وجود زمین های مستعد سطح منطقه وجلگه ای با وسعت زیاد وجود ذخایر آب زیر زمینی ومنابع آبی وضعیت کشاورزی در بخش از موقعیت وجایگاه مناسبی برخوردار بوده تا جایی که یکی از قطب های اقتصادی استان محسوب میگردد ودر صورت استفاده بهینه از امکانات موجود قابلیت های بیشتری نیز وجود دارد ، گرچه خشکسالیهای پیاپی اخیر ت سطح آب چشمه ها وقناتها وحتی خشکیدن اکثر آنها وخشک شدن مراتع ومنابع طبیعی تا حد زیادی فعالیت در این بخش مختل وروی در آمد قشر زحمتکش روستایی که بیشتر امید آنها در قسمت کشت دیم به نزولات آسمانی است اثر عمیقی گذاشته است ونیاز مبرم به حمایت های مالی دولت دارد .
2- دامداری در بخش نیز با توجه به وجود مراتع وکوهستانهای شمال وجنوب بعد از کشاورزی مهمترین قطب اقتصادی ومنبع تولید ودرآمد روستائیان می باشد که متاسفانه این بخش از فعالیت مردم نیز بعلت خشکسالی های پیاپی در سالهای اخیر وخشک شدن چشمه ها وقناتها در حال از بین رفتن است البته وجود چاههای عمیق کشاورزی وکشت گندم وجو ویونجه تا حدودی به پایداری قسمت دامداری کمک نموده ولی قادر به پیشگیری از اضمحلال این قطب اقتصادی نمی باشد لذا این قسمت هم نیاز به توجه وحمایت دولت دارد .
ضمنا افزایش روبه رشد کارخانجات تولید نظیر کارخانه های رب - ماکارانی شیر وغیره وبخصوص وجود کارخانه قند شهرستان تا حدی به بهمبود وضعیت اقتصادی بخش کمک نموده است اگر چه تعدادآنها در سطح بخش از انگشتان دست هم کمتر است که در صورت حمایت های دولت وسرمایه گذاری خصوصی منطقه که استعداد بسیار زیادی در این زمینه داشته است از وضعیت بهتری برخوردار خواهند شد .
4- باغداری در بخش مرکزی که بیشتر در دو روستای بزرگ وپر جمعیت رونج وبزد رونق زیادی داشت وقسمتی از درآمد مردم این دو روستا را تشکیل می داد در حال از بین رفتن است وچنانچه خشکسالی ادامه پیدا کند این شاخه از فعالیت اقتصادی مردم منطقه نابود خواهد شد گرچه اخیرا کشاورزان در سطحی بسیار محدود اقدام به کشت باغات پسته نموده اند وطرح طوبی نیز در سطح بسیار پایئنی در حال اجرا است که نتیجه آن در سال های بعد مشخص خواهد شد .

ادارات ویا نمایند گی های مستقر در بخش : کلیه ادارات بصورت مستقل در شهر تربت جام که مرکز بخش است وجود دارد وهیچیک از ادارات در مرکز دهستانها نمایندگی ندارد وفقط سازمان مسکن وشهر سازی حدود 5 سال است از سطح شهرستان جمع آوری که مشکلات فراوانی را برای مردم بوجود آورده است .

منابع آبی

وضعیت قنوات :
جدول اطلاعات اجمالی منابع آب کشاورزی بخش مرکزی تربت جام
نام دهستان تعداد ودبی قنوات تعداد ودبی چشمه ها تعداد چاههای نیمه عمیق تعداد ودبی چاههای عمیق تعداد دبی رودخانه های دایمی
موسی آباد 25-200 لیتر - - - - - - - - 1-40 لیتر
جامرود 25- 250 لیتر 8-200 لیتر 5 50 لیتر 120- 3420 لیتر - - -
میانجام 38- 380 لیتر 10-400 لیتر 16-240 لیتر 101- 2879 لیتر 2- 200 لیتر
جمع بخش مرکزی 88- 830 لیتر 18- 600 لیتر 21- 290 لیتر 221- 6299 لیتر 3- 240 لیتر
 
اکثر این قناتها وچشمه ها طی خشکسالیهای پی درپی سالهای گذشته خشکیده است بطوریکه تعدادی از روستاها در حال حاضر با تانکر سیار آبرسانی میشود .

تعداد چاههای آب شرب کشاورزی
برقی دیزلی

وضعیت چاههای کشاورزی برق دار بخش مرکزی
نام دهستان تعداد چاههای کشاورزی تعداد چاههای برق دار درصد برخورداری ملاحظات
موسی آباد 0 0 0  
جامرود 125 84 2/67  
میانجام 118 69 4/58  
جمع بخش مرکزی 243 153 9/62  
 امور انتظامی وامنیتی
بسیج پاسگاهها مسائل مرزی : روستاهای بخش مرکزی دارای 34 پایگاه بسیج وهسته مقاومت هستند که با شهر جمعا 58 مورد می باشد .
ضمنا دو پاسگاه انتظامی در روستاهای بزد وموسی آباد می باشد ودو کلانتری (11و12) در شهر وجود دارد .پاسگاههاو روستاهای تحت پوشش : 1- پاسگاه بزد= روستاهای بزد پاجوب شیخ آباد گوی میانسرا پلورزه نوده نوای- گنده خالو- رونج سمرغاوه نیک پی
2- پاسگاه موسی آباد : روستاهای موسی آباد دوسنگ یدک قلعه سرخ یکه پسته تیمنک علیا وسفلی المجوق جهان آباد کلاته قاضی کاریز دره درس آخوند چاه مزار علیا وسفلی کمرچه علیا وسفلی تلخک جباربیک .
3- کلانتری 11 : سطح شهر
4- کلانتری 12: روستاهای یاقوتین باغسنگان علیا وسفلی قادرآباد کاریز نو کلالی علیا وسفلی- قلعه نومیرزا جعفر حاجی آباد امغان جلیل آباد اسماعیل آباد گرجی محمود آباد علیا وسفلی لنگر- رحمت آباد رحیم آباد جنگاه کلاته مروی حسن آباد مولوی رضا آباد
در ضمن بخش مرکزی مرز مشترکی با کشورهای همسایه ندارد .

امور سیاسی
بخشداری : ازسال 1334 هجری شمسی که شهر تربت جام تبدیل به شهرستان وفرمانداری تشکیل شده است بخش مرکزی نیز موجودیت یافته وفعالیت خود را به عنوان یکی از بخش های فرمانداری شهرستان تربت جام آغاز نموده است وهمانطور که در بند 5 قید گردیده الحاق دهستان موسی آباد وانتزاع دهستانهای ودهستان پایین جام را داشته است .

شخصیت ها ، متنفذین وبزرگان بخش :

احزاب وگروههای سیاسی :
نام فرقه جمعیت مراکز عمده اسکان شخصیت های معروف فرقه در خارج از منطقه شخصیت های معروف در منطقه تعداد مراکز اموزشی شغل اغلب پیروان فرقه
دراویش 100 شهر باشخصیت های خانقاه تایباد ومولوی سربزی سیستان وبلوچستان در ارتباطند دین محمد کیانی براتعلی محرر احمدی
ندایی
یک شغل آزاد
 


اتباع ومهاجرین خارجی :

مهاجرین خارجی این شهرستان فقط در مهمانشهر محمد رسول الله سکونت دارند که افغانی هستند واتباع سایر کشورها در این بخش سکونت ندارند .

دهیاریها:

سال تاسیس اقدامات انجام شده توسط دهیارای- امکانات وادوات موجود عمده مشکلات ونیازمندیها
ردیف نام دهیار نام روستا جمعیت به نفر شماره مجوز تاسیس تاریخ مجوز تاسیس
1 قربانعلی مرادی حسن آباد مولوی 914 34/3/1/6220 23/7/81
2 رستم واحدی موسی آباد 926 34/3/1/6220 23/7/81
3 محمد علی حسینی یاقوتین 1741 34/3/1/6220 23/7/81
4 برخوردار قدیمی یکه پسته 672 34/3/1/6220 23/7/81
5 محسن خوافی اسماعیل آباد گرجی 774 34/3/1/6220 23/7/81
6 حسن عظیمی حسن آبادی امغان 1494 34/3/1/10458 14/12/81
7 مهدی جباری بزد 2855 34/3/1/6220 23/7/81
8 حسین شجاع یوسفی جنگاه 794 34/3/1/10458 14/12/81
9 محمد علی رحیمی رونج 2094 34/3/1/6220 23/7/81
10 عبدا بنائی کلاته مروی 787 34/3/1/6220 23/7/81
11 عبدالرئوف اصغری لنگر 717 34/3/1/10458 14/12/81
12 حسن آبجوشک محمودآباد سفلی 2224 34/3/1/6220 23/7/81
13 نجیب ا جانی چشمه جیری محمودآباد علیا 1010 34/3/1/6220 23/7/81
14 اسماعیل زابلی راد المجوق سفلی 700 34/3/1/10458 14/12/81
15 محمد یزدانی جهان آبادی تیمنک سفلی 930 34/3/1/6220 23/7/81
16 غلام فاروق مخته باز چشمه گل 1046 34/3/1/6220 23/7/81
 

اقدامات انجام شده : شن ریزی وتسطیح معابر روستاهای 1- بزد 2- یاقوتین 3- حسن آباد مولوی
4- رونج

امکانات وادوات موجود (دهیاریها ) :
1- روستای رونج : تحویل یکدستگاه بیل بکهو
2- روستای بزد : تحویل یکدستگاه نیسان حمل زباله
3- روستای محمود آباد سفلی : تحویل یکدستگاه نیسان حمل زباله
4- روستای یاقوتین : یکدستگاه موتور سیکلت
5- روستای محمود آباد سفلی : یکدستگاه موتور سیکلت
6- روستای چشمه گل : یکدستگاه موتور سیکلت

عمده مشکلات ونیارمندیها ( دهیاریها ) :
1- عدم استمرار در برگزاری کلاسهای توجیهی جهت اطلاع رسانی به دهیاران
2- مشکل حقوق دهیاران
3- نبود امکاناتی نظیر خودرو وغیره در دفاتر شهر وروستایی جهت نظارت بر فعالیت دهیاریها وهمچنین راهنمائیهای لازم

عمده پروژهای در دست اجرا در سطح بخش : ارقام به هزار
ردیف عنوان پروژه مبلغ اعتبار
1 احداث خانه عالم رونج 000/100
2 پخش سیلاب تیمنک علیا 000/900
3 کانال انتقال آب تیمنک علیا 000/200
4 اکتشاف طلای کاریز دره 00/800/12
5 روکش آسفالت راه بزد 000/000/2
6 راه چاه مزار علیا 000/000/2
7 تامین آب شرب جنگاه 000/300
8 تامین آب شرب چشمه گل 000/300
9 تامین آب شرب بزد 000/500/3
10 اجرای بهسازی بزد 000/750
11 اجرای بهسازی محمود آباد سفلی 000/110/1
12 احداث خانه عالم لنگر 000/100
 


امور فرهنگی :

میراث فرهنگی وصنایع دستی (آثارباستانی ثبت شده صنایع دستی موجود دربخش و)
ردیف نام اثر شماره ثبت تاریخ ثبت محل اثر
1 محموعه تاریخی مزار جام 174 15/10/1310 داخل شهر
2 بنای تاریخی شاه قاسم انوار 1061 16/2/54 روستای لنگر
3 بنای تاریخی رباط جام 2017 28/11/76 داخل شهر
4 بنای تاریخی خواجه عزیزاله 2116 28/6/77 داخل شهر
5 مسجد جامع میر غیاث الدین     روستای بزد
 

در بخش مرکزی حدود2500 نفر بافنده فرش وجود دارد که با بهره گیری از 2000 دار زمینی و500 دار هوایی به فعالیت قالیبافی وجود دارد . نوع تولیدات دارهای زمینی اغلب قالیچه جانماز وپشتی می باشد . میزان تولید دارهای زمینی سالانه بالغ بر 11000 متر مربع می باشد . نوع تولید دارهای هوایی (استاده) اغلب فرش 6 متری یا 12 متری باشد میزان تولید سالانه دارهای هوایی نیز حدود 5250 متر مربع برآورد می شود . مواد اولیه مصرف شده سالانه بالغ بر یازده تن برآورد می گردد ارزش افزوده تولید فرش در بخش مرکزی یک میلیارد تخمین زده شده است . مشکلات عمده تولید فرش کمبود نقدینگی ورکود بازار می باشد . همچنین در بخش مرکزی شهرستان تربت جام تعداد 200 بافنده گلیم وجود دارد که سالانه حدود 1200 مکتر مربع گلیم می بافند . ارزش افزوده گلیم بافی به ازای هر متر مربع به کیفیت ریز بافت یا درشت بافت بین 250000 تا850000 ریال متفاوت می باشد
آموزش وپرورش (آمار مدارس سطح بخش به تفکیک ابتدایی ، راهنمایی ، دبیرستان .مشترک آمار دانش آموزان ومعلمین )


آمار کل (آموزشگاه /کلاس/دانش آموز/پرسنل ) بخش مرکزی
 
ردیف مقطع تعداد کل آموزشگاه تعداد کل کلاسها تعداد کل دانش آموز تعداد کل پرسنل
1 ابتدایی 58 241 4675 195
2 راهنمایی 31 115 2325 78
3 متوسطه 9 27 547 18
  جمع کل 98 383 7547 291
 

نهضت سواد آموزی ( تعداد کلاسها دانش آموزان آموزشیاران )
 
ردیف عنوان تعداد کلاس (گروه) تعداد سواد آموزان (فراگیر) میانگین
1 مقدماتی 66 890 48/13
2 تکمیلی 66 858 13
3 پایانی 30 600 20
4 پنجم بزرگسال 14 294 21
5 گروه پیگیر مرحله اول 6 78 13
6 گروه پیگیر مرحله دوم 2 24 12
7 گروه پیگیر مرحله سوم 2 24 12
8 خدمات مکاتبه ای - - -
9 جمع کل 186 2728 88/14
 

امور اقتصادی وکشاورزی
بانک ها :کلیه بانکها در شهر تربت جام فعالیت دارند ولی در روستاها فقط بانک صادرات در روستای محمود آباد سفلی نمایندگی دارد صندوقهای قرض الحسنه در روستای محمود آباد سفلی صندوق حضرت ابوالفضل روستای چشمه گل صندوق قرض الحسنه خاتم الانبیاء روستای بزد صندوق قرض الحسنه وافجر وروستای رونج صندوق قرض الحسنه شهید حسینی فعالیت دارند .

شرکتهای تعاونی تولید :
 
نام شرکتهای تعاونی تولید تعداد سهامدارن سرمایه اولیه سرمایه فعلی تعدد
چاه
سطح زیر کشت به هکتار وضعیت ساختمان اداری وضعیت انبار تعداد خودرو تعداد پرسنل
شرکت تعاونی جامرود 200 3220000 2577000 38 4280 80 متر مکعب 250 نیمه تمام 1 2
 

بررسی وضعیت موجود ومحصولات زراعی ودامی سطح زیر کشت میانگین آمار تولید هر محصول
آمار سطح زیر کشت باغات بخش مرکزی
 
نام بخش نام دهستان سطح زیر کشت (هکتار) متوسط سطح باغات (متر مربع )
مرکزی موسی آباد 100 7و 1562
مرکزی جامرود 194 1600
مرکزی میانجام 1460 1430
جمع بخش مرکزی   1754 9و 1532
 

درصد برخورداری بخش مرکزی از آمار دام سبک وسنگین موجود در شهرستان
 
نام دهستان تعداد دام سبک (گوسفند وبز) تعداد دام سنگین (گاو وگوساله ) «راس»
تعداد گوسفند وبره تعداد بز وبزغاله جمع شیری تلیسه نر جمع
میانجام 29/14 95/12 24/27 17/47 13/43 13/38 42/44
موسی آباد 14/10 17/9 31/19 35/1 5/1 92/1 49/1
جامرود 75/11 80/11 53/23 4/11 62/14 36/16 22/13
جمع بخش مرکزی 18/36 92/33 1/70 92/59 25/59 41/56 13/59
 

آمار تولیدات دامی بخش مرکزی:
نام دهستان گوشت قرمز گوشت سفید تخم مرغ شیر عسل پشم
میانجام 63/960 704 580 21631 5/1 90
موسی آباد 4/496 - 20 619 125/0 64
جامرود 3/686 20 25 5226 875/2 75
جمع بخش مرکزی 33/2141 724 625 27476 5/4 229
 


درصد برخورداری بخش از تولیدات دامی شهرستان
 
نام دهستان گوشت قرمز گوشت سفید تخم مرغ شیر عسل پشم
میانجام 38/17 66/58 67/66 18/47 61/11 26/14
موسی آباد 98/8 - 3/2 35/1 96/0 14/10
جامرود 42/12 67/1 87/2 4/11 2/22 88/11
جمع بخش مرکزی 78/38 33/60 84/71 93/59 8/34 28/36
 


آمار دام بخش مرکزی:
 
نام دهستان تعداد دام سبک(گوسفند وبز ) تعداد دام سنگین (گاو وگوساله )
تعداد گوسفند وبره تعداد بز وبزغاله جمع شیری تلیسه نر جمع
مرکزی میانجام 79830 10775 90605 3704 2045 937 6686
موسی آباد 56650 7625 64315 106 72 47 225
جامرود 65614 9810 75424 895 693 402 1990
جمع بخش مرکزی 202094 28210 230344 4705 2810 1386 8901
 

آمار دام وطیور
 
نام دهستان تعداد قطعه طیور تعداد کل زنبور عسل
صنعتی در سال تعداد بومی
میانجام 586000 6000 120
موسی آباد - 3000 10
جامرود 166600 3750 230
جمع بخش مرکزی 602600 12750 360
 

سطوح زیر کشت محصولات عمده زراعی بخش مرکزی
 
نام دهستان گندم آبی جو آبی پنبه چغندر قند جالیز
موسی آباد 540 210 70 200 450
جامرود 3488 1500 711 504 3670
میانجام 7380 2661 1119 800 4340
جمع بخش مرکزی 11408 4371 1900 1504 8460
 


سطوح زیر کشت محصولات عمده زراعی بخش مرکزی« هکتار»
نام دهستان سیب زمینی گوجه فرنگی محصولات علوفه ای دانه های روغنی سایر محصولات
موسی آباد 0 5 10 5 20
جامرود 0 210 225 80 50
میانجام 0 175 190 45 350
جمع بخش مرکزی 0 390 425 130 420
 

آمار تعداد واحدهای دامداری ومرغداری صنعتی بخش مرکزی
 
مرغ تخمگذار مرغ گوشتی گاوشیری پروار بندی گوساله پروار بندی بره نام دهستان
تاسیس بهره برداری تاسیس بهره برداری تاسیس بهره برداری تاسیس بهره برداری تاسیس بهره برداری
3 1 12 16 19 32 11 7 17 12 میانجام
- - - - 2 - 1 - - 1 موسی آباد
- - - - 5 6 3 1 10 1 جامرود
3 1 12 16 26 38 15 8 27 14 جمع بخش مرکزی
 

وضعیت شیلات وتولیدات گوشت سفید ماهی بخش مرکزی
 
دهستان تعداد استخر ماهی دار شده تعداد قطعه ماهی رها شده تعداد آببند ماهیدار شده تعداد قطعه ماهی رهاشده جمع میزان تولید به تن
میانجام 12 10000 - - 10000 10
موسی آیاد - - 1 13000 13000 13
جامرود - - - - - -
جمع بخش مرکزی 12 10000 1 13000 23000 23
 

صنایع ومعادن سطح بخش : ندارد
سایر شرکتهای موجود در سح بخش
کارخانه های فعال وغیر فعال :
« غیر فعال»
ردیف نام واحد تاریخ شروع نوع محصول ظرفیت (تن ) (جین) اعتبار پروژه میلیون ریال پیشرفت کار به درصد زمان بهره برداری علت تاخیر در بهربرداری
1 لوله واتصالات پلی لتیلن 2/12/78 للوله پلاستیکی 1516 1000 54 نامشخص کمبود اعتبار
2 روغن کشی 27/2/74 روغن خام 900 900 55 + +
3 ادوات کشاورزی 25/2/76 انواع اوات 100 500 82 + +
4 انواع پوشاک 15/6/76 پوشاک 80000 500 30 + +
5 ادوات کشاورزی 31/5/77 انواع اوات 100 500 40 + +
6 نابلون ونابلکس 24/7/79 نایل.ن 700 900 30 + +
7 قطعات بتونی 16/9/78 بتون 3450 600 20 + +
8 شن وماسه شسته 23/9/78 شن وماسه 80000 700 0 + +
9 ظروف بکبار مصرف 9/10/78 ظروف 250 600 28 + +
10 رشته آش 20/10/79 رشته 300 200 35 + +
11 جوراب بافی 25/11/78 جوراب 15000 210 39 + +
12 پوشاک کشباف 3/12/78 پوشاک 30000 460 53 + +
13 کارخانه میکرو المنت 7/7/77 کود کشاورزی 600 000/000/200 50 سه ماهه سوم 80 +
 

« فعال »
ردیف نام واحد تولید محصولات کیفیت فروش میران تولید سالیانه تعداد کارگر نوع مالکیت محل کارخانه  
زن مرد  
داخلی صادراتی  
1 کارخانه سبزینه خوراک دام +   10000تن 12   خصوصی اراضی یاقوتین ک 6 جام به صالح آباد  
2 فرآوردهالی لبنی آفرین جام لبنیات +   1800تن 7   خصوصی اراضی نوده ک 12 جام به مشهد  
3 کارخانه مقوای جام مقوا از ضایعات کشاورزی +         خصوصی اراضی ابراهیم آباد  
4 آجر هوفمان آجر +   10000000غالب 25   خصوصی اراضی حسن آباد پائین جام  
5 شهد سازان رب- آبمیوه وکمپوت +   500 تن 15 20 خصوصی اراضی باغسنگان علیا  
6 جام شاهد رب +   6000 تن 65 40 خصوصی ک 7 جام به مشهد  
7 ماکارونی جام ماکارونی +   1500تن 16 9 خصوصی ک 7 جام مشهد  
8 ماکارونی ارمغان جام ماکارونی +   1300 تن 11 7 خصوصی ک 7 جام به مشهد  
9 کارخانه آرد آرد +   36000 تن 1 15 خصوصی ک 3 جام به تایباد  
10 کارخانه جام چین خراسان رب کمپوت + + 600 تن     خصوصی ک 13 جام به مشهد  
 

وضعیت تجهیزات عمومی :
آمار مکانیزاسیون بخش مرکزی شهرستان تربت جام به تفکیک دهستان
 
نام دهستان تراکتور سبک وسنگین انواع کمباین انواع دروگر انواع سمپاش اوات ودنباله بندها تعداد تعمیرگاه ثابت
موسی آباد 23 0 0 15 57 1
جامرود 258 27 0 26 1032 22
میانجام 75 5 0 87 326 1
جمع بخش مرکزی 356 32 0 228 1415 24
 


تاسیسات زیر بنایی :

ساختمانها ومراکز دولتی ، خصوصی واداری : کلیه ادارات بجز ادارات بازرگانی کار سپاه پاسداران دارای ساختمانهای ملکی می باشند .

راه روستایی : آسفالته شوسه خاکی
راه آسفالته 108 کیلومتر شوسه 86 کیلومتر و300 متر
خاکی 230 کیلومتر

برق ( وضعیت برق رسانی روستاهای تعداد مشترکین بست ها- فشار قوی و )
کلیه روستاهای بالغ بر 20 خانوار تامین برق شده اند . تعداد مشترکین در بخش مرکزی 7505 ودر شهر تربت جام 20129 مورد یک دستگاه پست فشار قوی 20/132 کیلوولت در ابتدای جاده صالح آباد وجوددارد .

گاز :
 
ردیف نام روستا تعداد مشترکین
1 قادر آباد 120
2 یاقوتین 384
3 حسن آباد مولوی 161
4 کاریز نو کلالی 103
5 رضاآباد 25
 

روستاهای طرح توسعه : باغسنگان علیا وسفلی اسماعیل آباد گرجی رحیم آباد - جنگاه


مخابرات
( تعداد دفاتر مخابراتی روستاهای دارای تلفن منازل کدها فیبر نوری و)

تعداد 54 روستا بنامهای
 
ردیف نام روستا بخش شماره تلفن
1 اسماعیل آباد گرجی مرکزی 05292473300
2 المجوق مرکزی 05292583333
3 باغسنگان علیا مرکزی 05282227797
4 بوته گز مرکزی 09151280519
5 باغک مرکزی 09151280525
6 بشیر آباد مرکزی 09151280514
7 بیدک مرکزی 05292483402
8 باغسنگان سفلی مرکزی 05282220688
9 پاجوب مرکزی 09151280509
10 پلورزه مرکزی 09151280530
11 تغز علیا مرکزی 09151280523
12 تغز سفلی مرکزی 09151280522
13 تلخک مرکزی 05292483405
14 جهان آباد کریمی مرکزی 09151280917
15 جنگاه مرکزی 05282231083
16 جباربیک مرکزی 05292483209
17 چشمه جوهر مرکزی 09151280513
18 چنگ آباد مرکزی 05292443301
19 چاه مزار علیا مرکزی 05292483410
20 چاه مزار سفلی مرکزی 05292483411
21 حاجی آباد بالا جام مرکزی 09151280562
22 حسن آباد مولوی مرکزی 05282226089
23 نوای مرکزی 05282230601
24 رحیم آباد مرکزی 05282225195
25 چاه رضایی مرکزی 05282224030
26 رضاآباد مرکزی 05282220677
27 یخک مرکزی 05292473303
28 درس آخوند مرکزی 05292483403
29 دوسنگ مرکزی 05282220096
30 سنگ آتش مرکزی 09151280524
31 سمرغاوه مرکزی 052822230504
32 شیخلو مرکزی 09151280539
33 شیخ آباد مرکزی 09151280510
34 فیروزکوه مرکزی 09151280532
35 قلعه سرخ موسی آباد مرکزی 05292483407
36 قلعه نو میرزا جعفر مرکزی 05292473400
37 قادر آباد مرکزی 05282230544
38 کاریز دره مرکزی 05292483406
39 کشکک مرکزی 09151280521
40 کلاته غوری مرکزی 09151280516
41 کاریز نو کلالی مرکزی 05282220655
42 کمرچه موسی آباد مرکزی 052924834100
43 کلاته قاضی مرکزی 05292483404
44 گوی مرکزی 09151280507
45 گوربند مرکزی 09151280520
46 گنده خالو مرکزی 05282230602
47 مهمانشهر مرکزی 05292523433
48 میاسرا مرکزی 09151280508
49 معدآباد مرکزی 05282222091
50 یکه پسته مرکزی 05292483408
51 مرکز موسی آباد مرکزی 05295483333
52 نیک پی مرکزی 05292523211
 

ضمنا روستاهای المجوق شیخلو اسماعیل آباد گرجی جزء فیبر نوری هستند .

جایگاه های عرضه مواد سوختی :
تعداد جایگاهها: 3 باب
تعداد فروشندگیهای سکودار :2 باب
تعداد فروشندگیهای داخل اتاقک : 15 باب
تعداد تعاونیها : 25 باب

امور اجتماعی :

قومیتها وطوایف :
دهستان جامرود = طایفه های کریمدادی طاهری بلوچ پربز سرسبزی و
دهستان موسی آباد = طایفه های سلجوقی تیموری سرسبزی بلوچ قاینی و
دهستان میانجام = طایفه ها در این دهستان دارای گوناگونی زیادی است که شامل گنابادی فاضلی شاملو باطوری سیستانی عرب ترکمن کبودانی ترک تاجیک موری و می باشد .

مذهب (تشیع ، تسنن ) آمار مساجد سطح بخش اطلاعات هئیت های مذهبی و برگزاری نمازهای جمعه
از جمعیت 42369 نفر بخش تعداد 16720 نفر اهل تشیع و 25649 نفر اهل تسنن هستند ( بدون احتساب شهر ) مساجد اهل تشیع 27 باب که تعداد 16 باب جدید و11 باب قدیمی می باشد . اهل تسنن نیز دارای 33 باب مسجد جدید و18 باب مسجد قدیمی ساز هستند . نماز جمعه اهل تشیع شهر در مصلای نماز جمعه واهل تسنن در مزار شیخ احمد جامی برگزار می شود . ضمنا در روستاهای کلاته مروی یکه پسته موسی اباد و المجوق نماز جمعه اهل سنت برگزار می شود .

امور ایثارگران (شهدا مفقودین آزادگان و )

تعداد شهدای بخش مرکزی 72 شهید
جانباز 69
آزاده 49کمیته امداد:
 
ردیف نام روستا خانوار جمعیت ردیف نام روستا خانوار جمعیت
1 اسماعیل آبادگرجی 50 134 33 تغز سفلی 11 31
2 نوده 33 74 34 تغز علیا 14 44
3 پلورزه 21 34 35 کلاته اله رسان 2 6
4 شیخلو 17 46 36 فیروز کوه 40 89
5 باغسنگان علیا 32 66 37 گوربند 18 46
6 باغسنگان سفلی 4 7 38 کشکک 15 42
7 جنگاه 12 53 39 چشمه گل 64 152
8 رحیم آباد 17 58 40 باغک 13 32
9 رضاآباد 6 9 41 کاریز نو علیا 6 9
10 پاجوب 29 71 42 برنقری 1 1
11 گوی 26 54 43 سنگ آتش 9 24
12 شیخ آباد 6 10 44 بوته گز 5 13
13 میانسرا 41 92 45 یاقوتین 105 269
14 بزد 117 286 46 حسن آباد مولوی 14 36
15 محمود آباد علیا 75 188 47 بشیر آباد 28 69
16 کلاته مروی 52 151 48 جهان آباد عثمان سلطان 27 61
17 جلیل آباد 41 89 49 المجوق 43 103
18 لنگر 46 101 50 بیدک 17 41
19 امغان 87 203 51 تلخک 16 44
20 نیک پی 14 26 52 تیمنک علیا 41 106
21 حاجی آباد 11 27 53 تیمنک سفلی 45 89
22 محمود آباد سفلی 130 302 54 جباربیک 8 16
23 قلعه نو میرزا جعفر 32 67 55 چاه مزار علیا 19 49
24 رونج 84 270 56 چاه مزار سفلی 17 51
25 سمرغاوه 11 27 57 درس آخوند 36 80
26 کلاته سفید - - 58 دوسنگ 31 60
27 نوای 7 13 59 قلعه سرخ 11 36
28 گنده خالو 15 19 60 کمرچه سفلی 7 23
29 کاریز نو کلالی 24 62 61 کمرچه علیا - -
30 قادر آباد 16 45 62 موسی آباد 80 178
31 یخک 14 24 63 کاریز دره 24 71
32 چنگ آباد 8 19 64 کلاته قاضی 27 44
 

تربیت بدنی:

امکانات ورزشی در هیچیک از روستاهای بخش مرکزی وجود ندارد وفقط از زمینهای ورزشی موجود در مدارس روستایی استفاده می شود . 


منبع : زیرپرتال فرمانداری تربت جام
۳۱۰۷


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان