فرماندار شهرستان تربت جام
حسین جمشیدی
فرماندار شهرستان تربت جام

    .     .     .
۱۳۹۵/۰۵/۱۳

مدیریت بحران

شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان تربت جام
اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان تربت جام

1

فرمانده  تیپ 38 زرهی

18

بخشداریهای تابعه شهرستان(مرکزی ،صالح آباد ، نصرآباد ، پائین جام ، بوژگان)

2

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تربت جام

19

مدیریت آب وفاضلاب روستائی

3

فرمانده نیروی انتظامی

20

مدیر آب وفاضلاب شهری

4

ریاست دادگستری

21

مدیر  امورمنابع آب

5

ریاست اداره اطلاعات تربت جام

22

مدیربنیاد مسکن

6

رئیس دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی

23

مدیر برق

7

مدیریت آموزش وپرورش

24

ریاست اداره راه وشهرسازی تربت جام

8

مدیریت جهادکشاورزی

25

ریاست اداره منابع طبیعی  وآبخیزداری

9

مدیرشبکه دامپزشکی

26

ریاست بانک کشاورزی

10

ریاست اداره محیط زیست

27

ریاست اداره جهادکشاورزی صالح آباد

11

ریاست اداره گاز

28

ریاست اداره راه وشهرسازی صالح آباد

12

ریاست جمعیت هلال احمر

29

ریاست اداره هواشناسی

13

ریاست اداره مخابرات

30

ریاست اداره بازرگانی

14

ریاست ناحیه پخش فرآورده های نفتی

31

شهرداری نصرآباد

15

شهرداری تربت جام

32

شهرداری نیل شهر

16

شهرداری صالح آباد

33

شهرداری احمدآبادصولت

17

ریاست اداره اطلاعات صالح آباد

34

نماینده صداوسیما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارگروههای تخصصی شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان تربت جام

ردیف

عنوان کارگروه

دبیر کارگروه تخصصی

1

کارگروه تخصصی امداد ونجات وآموزش همگانی

 هلال احمر

2

کارگروه تخصصی بهداشت ودرمان

دانشکده علوم پزشکی

3

کارگروه تخصصی حمل ونقل ،شریانهای حیاتی،بلایای جوی وطوفان ومخاطرات زلزله،لغزش لایه های زمین،ابنیه،ساختمان وشهرسازی

 راه وشهرسازی

4

کارگروه تخصصی مخابرات و ارتباطات

 مخابرات

5

کارگروه تخصصی بیمه ،بازسازی وبازتوانی،تامین وتوزیع ماشین آلات،آواربرداری ساختمانها،آتش نشانی، موادخطرناک وانتقال و تدفین متوفیان

شهرداری تربت جام

6

کارگروه تخصصی تامین سوخت  ومواد نفتی

 شرکت نفت

7

کارگروه تخصصی امنیت و انتظامات

معاون سیاسی امنیتی

8

کارگروه تخصصی امورسیل ومخاطرات دریای ،برق ، آب وفاضلاب

 امورآب

9

کارگروه تخصصی تأمین مسکن

 بنیادمسکن

10

کارگروه تخصصی خشکسالی،سرمازدگی ومخاطرات کشاورزی (زراعت،باغداری، دامداری،آبزیان وطیور)

 جهاد کشاورزی تربت جام

11

کارگروه تخصصی تشکلهای مردم نهاد

دفتر اجتماعی

12

کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی

محیط زیست

13

کارگروه تخصصی آموزش واطلاع رسانی

صداوسیما

 
 
 
جدول برگزاری چهار ماهه اول سال 95مدیریت بحران  شهرستان تربت جام
ردیف تاریخ برگزاری جلسه مهمترین دستورکارجلسه تعداد مصوبات توضیحات
1 31/1/95 1-بررسی خسارتهای سیل در بارشهای فروردین ماه94.
 2- اتخاذ تصمیمات مقتضی با توجه به مشکلات پیش آمده .
9مصوبه وقوع 5 فقره سیل
4 18/4/95 1-بررسی علل وعوامل افزایش حریق در عرصه های جنگای ومراتع- اتخاذ تمهیدات وتصمیمات لازم . 7مصوبه وقوع 3 حادثه
 آتش سوزی
 در مراتع وجنگلها
5 18/4/95 2-گزارش ریاست اداره منابع طبیعی از اقدامات انجام شده  (خسارات آتش سوزیهای اخیر توان نیازها وکمبودها)
6 18/4/95 3-گزارش محیط زیست از حوادث آتش سوزیهای اخیرو اقدامات انجام شده
7 23/4/95 1-بررسی علل وعوامل افزایش حریق در عرصه های جنگلها ومراتع- اتخاذ تمهیدات وتصمیمات لازم . 11مصوبه  
8 23/4/95 2-گزارش جهاد کشاورزی از روند استمهال وام های کشاورزی
(خسارت دیدگان از حوادث طبیعی)
  23/4/95 3-گزارش امور منابع آب از خسارتهای سیل های اخیر واقدامات انجام شده
 
 
 

اولویت بندی وآمار حوادث وبلایای طبیعی سالهای اخیرشهرستان تربت جام:

خشکسالی :

 بیش از 16 سال است که شهرستان دچار خشکسالی می باشد وخسارتهای زیادی به بخش های مختلف شهرستان بویژه منابع آبی وبخش کشاورزی ودامداری وارد کرده است .

ردیف

محل وقوع

سال وقوع

نوع حادثه

میزان خسارت

تلفات انسانی

تعدادواحدهای آسیب دیده

تعدادمجروحین

توضیحات

مسکونی

دامی

1

رحمت آباد

88

سیل

80-100

---

30

2

--

 

2

باغکشمیر

89

سیل

80-100

---

50

3

   

3

نصرآباد

89

سیل

50-80

---

10

-

   

4

حاجی آباد

90

سیل

80-100

3

20

5

0

3نفر خارج از بافت روستا فوت نمودند

5

رحیم آباد

90

سیل

80-100

---

20

2

رحیم آباد

 

6

استای علیا

91

سیل

50-80

---

10

2

استای علیا

 

7

استای سفلی

91

سیل

50-80

0

8

2

0

 

8

محمود آباد

91

سیل

30

0

1

0

1

2خودرو و2 دستگاه لجن کش

9

خرم آباد

91

سیل

30

0

4

0

17

2خودرو و2 دستگاه لجن کش

10

تربت جام

91

سیل

30

0

1

0

5

 

11

استای علیا

91

سیل

50-80

0

10

2

 

 

12

اسماعیل آباد گرجی

91

سیل

30

0

25

 

25

 

13

حاجی آباد

91

سیل

30

0

25

 

25

 

14

شوراب صالح آباد

91

سیل

30

0

3

0

12

 

15

ابدال آباد

91

سیل

30

0

23

0

61

 

16

کلاته صوفی

91

سیل

30

1

1

0

 

 

17

تیمنک

91

برف وکولاک

0

0

5

0

25

 

18

دولت آباد

91

زلزله

 

 

 

 

 

 

19

نصرآباد

91

زلزله

 

 

 

 

 

 

20

باغسنگان

91

سیل

30

0

25

 

25

 

21

ابدال آباد

92

سیل

80-100

0

25

3

 

 

22

اسماعیل آباد گرجی

92

سیل

50-80

0

10

1

 

 

23

حاجی آباد

92

سیل

30

0

3

 

12

 

24

میخک

92

سیل

30

0

3

 

35

 

25

رحیم آباد

92

سیل

30

0

3

 

12

 

26

المجوق

92

سیل

30

0

 

 

 

 

27

1 روستا

92

گرفتارشدن در ارتفاعات

30

1

 

 

 

 

28

تیمنک

93

سیل

30

0

 

 

 

 

29

نصرآباد بالاجام

93

آب گرفتگی

30

 

 

 

 

 

30

شورستان علیاصالح آباد

93

آب گرفتگی

30

 

 

 

 

 

31

بزد

93

گرفتارشدن در ارتفاعات

30

 

 

 

 

 

32

بزد

93

برف و کولاگ

30

 

 

 

 

 

33

پیروحش

93

سیل

30

 

 

 

 

 

34

درخت بیدوشوراب

94

سیل

30

 

 

 

 

 

35

گلارچه

94

سیل

50-80

0

15

1

 

 

36

باغسنگان بخش مرکزی

95

سیل

30

0

 

 

 

 

37

و چشمه گاو از نیلشهر

95

سیل

           

38

چشمه گل و صالح آباد

95

زلزله

30

0

 

 

 

 

39

حاجی آباد

95

سیل

30

 

 

 

 

 

40

باغ کشمیر صالح آباد

95

سیل

30

0

 

 

 

 

41

رونج

95

آتش سوزی

 

 

 

 

 

 

42

کاریزان

95

آتش سوزی

 

 

 

 

 

 

43

بردو

95

آتش سوزی

 

 

 

 

 

 

 

زلزله  : شهرستان در نقاط مختلف روی گسل زلزله قراردارد در سال 84در روستای بشیر آباد که باعث جابجایی روستا گردید.

طوفان

رعدو برق : باعث فوت دو نفر در سالهای 90 و91گردید وباعث آتش سوزی برخی مزارع در سال 95گردیدکه بالغ بر 30هکتار گندم وجو از بین رفت.

 

 

منبع : زیرپرتال فرمانداری تربت جام
۱۴۰۳


مطالب مرتبط با این موضوع :

نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   PleaseSendVote
کد امنیتی را وارد کنید

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان